Gå till startsidan Tips Länkar
 
  

Björn Ericsson, som arbetar inom Temnus AB, har 30 års erfarenhet från arbete i stat och kommun, inom bl a områdena ledningsarbete, ekonomisk planering och uppföljning , finansiell verksamhet , organisationsutredningar, utvärderingar, omvärldsanalyser samt utvecklingsarbete inom det ekonomiadministrativa området t ex Balanced Scorecard. Björn är också intresserad av alla frågor som gäller möjligheten att kombinera ett krävande arbete med en balans i den totala tillvaron (www.balansilivet.se). Han är även intresserad av ledarens roll och betydelse när det gäller att få en frisk organisation (www.friskorganisation.se)

Björn har arbetat inom Göteborgs stad (utredningar, ekonomisk planering och förhandlingar), Riksrevisionsverket (förvaltningsrevision inom arbetsmarknads- och arbetsmiljöområdet) samt Gotlands kommun (ekonomidirektör och förvaltningschef).

Björn är civilekonom (Handelshögskolan i Göteborg) och har avlagt fil kandexamen vid Lunds Universitet. Han har dessutom studerat vid Stockholms Universitet, Göteborgs Universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Större uppdrag utförs i samverkan med andra konsultföretag med liknande inriktning.


 

 

Nyheter

Björn Ericssons bildspel om omvärldsanalys från Ekonomidagarna i Örebro hösten 2009.

Björn Ericsson har för sin bokAtt leda en frisk och framgångsrik organisation”, Brain Books, 2007, fått hedersomnämnande vid Årets ledarbok 2007 med motiveringen ”Boken visar på ett positivt och konstruktivt sätt hur ledare med ökad lönsamhet kan inspirera och skapa goda förutsättningar för en frisk och framgångsrik organisation”.

Stort intresse
för Björn Ericssons bok "Om att nå balans i arbetet och livet" (Brain Books). Första tryckningen blev snabbt slutsåld. Andra tryckningen i januari 2005.

Ett skräddarsytt seminarium om Balans i arbetet och livet för Ditt företag eller förvaltning? Kontakta info@temnus.se


 
TEMNUS AB, Heliosgatan 60, 120 63 Stockholm, tfn: 08 - 644 26 91, e-mail: info@temnus.se                         © TEMNUS AB 2010