Gå till startsidan Tips Länkar
 
 


ATT LEDA EN FRISK OCH FRAMGÅNGSRIK ORGANISATION
- Björn Ericsson

 

Brain Books


Varje ledares dröm är att leda en effektiv organisation med bra arbetsklimat och där medarbetarnas energi, engagemang och
kompetens kan tas tillvara för att nå organisationens mål. I denna positiva och konstruktiva bok är budskapet tydligt:
Det finns ingen motsättning mellan hög effektivitet och en frisk organisation. Snarare måste man som ledare ha som mål att skapa en frisk organisation om man vill nå verklig framgång.Det finns goda möjligheter för ledare att medverka till att medarbetarna får tillgång till en hälsosam och frisk arbetsplats.Det kan handla om allt ifrån att förändra organisationens kultur till att satsa på friskvård.I boken presenteras 21 framgångsvägar som kan inspirera och skapa goda förutsättningar för en frisk och framgångsrik organisation.

Författaren ger också tips på hur man som ledare kan utveckla sin egen arbets- och livskompetens. Ledaren får hjälp med att hitta rätt prioritering mellan sitt engagemang i arbetet och det övriga livet.

Björn Ericsson har mer än 20 års erfarenhet av ledarskap. Han är författare till ett flertal böcker, varav den senaste är Om att nå balans i arbetet och livet.

Kartonnage, 144 sidor. Brain Books förlag, 2007.

”Björn Ericssons pedagogiskt utformade bok är en inspirerande och praktisk hjälpreda för chefer inom såväl enskild som offentlig verksamhet.”(Bibliotekstjänst)

”..handbok för hur en bra ledare ska arbeta för att lyckas göra sitt företag lönsamt eller få sin organisation fungera på bästa sätt”. ”Boken vänder sig visserligen till personer i arbetsledande ställning, men kan med fördel också studeras av exempelvis skyddsombud.” (Gotlands Allehanda)


 

Om att nå balans i arbetet
och livet

- Björn Ericsson

 

Brain Books

Hur skall jag kunna nå en bra balans i mitt liv? Hur skall jag kunna förändra mitt liv i en positiv riktning? I "Om att nå balans i arbetet och livet" får vi hjälp att tänka till och försöka skapa en tillvaro som – både på kort och lång sikt – är sund och uthållig. Den grundläggande tanken är att vi människor har stora resurser och förmågor med vilka vi skall möta de krav och förväntningar som ställs på oss av andra eller som vi själva är upphov till. Och det är här som ”balanstanken” kommer in.

Boken är ett slags tänkebok som kommunicerar på ett behagligt och gediget sätt med sin läsare. Varje kapitel avslutas med ett antal frågor som man skall ställa till sig själv och kunna jobba vidare utifrån. Björn skriver med stor insikt och med egna erfarenheter som grund. Hans budskap är enkelt och bejakande: det går att nå en bättre balans i arbetet och livet – och det är aldrig för sent att ändra sitt liv i en positiv riktning. Som läsare är det lätt att känna igen sig och att verkligen se sig själv. Och har man väl gjort det har man kommit en bra bit på väg mot ett liv i balans.

Björn är föreläsare och författare bosatt på Gotland. Han är en hängiven motionär och motionerar minst 45 minuter varje dag. 126 sid, 2:a tryckningen 2005

”Lättläst och Ericsson skriver hoppingivande och stödjande. Det känns som om det aldrig är för sent ­ för någonting!” (ScreenMarknaden nr 1/2005)

”Språket är mycket lättillgängligt och kommunicerar med läsaren” (Bibliotekstjänst)

Jag måste nog säga att boken fick mig att stanna upp lite, då jag sprang på i allt för hög hastighet, när jag började läsa den”
(personalchef)

”Tycker att boken är bra och tänkvärd!” (kommundirektör)

”Boken är välskriven, lättläst, pedagogisk och intresseväckande” (IT-chef)

”Det är en fin och genomtänkt bok” (docent)
Att införa Balanced Scorecard i kommunal verksamhet
- Björn Ericsson och Anders Gripne

 

KOMMENTUS

Krav och förväntningar på vilka tjänster kommuner och landsting ska tillhandahålla sina invånare växer hela tiden och det är ett av skälen till att den kommunala verksamheten ständigt måste effektiviseras.

En framgångsrik metod för förändrings- och utvecklingsarbete är Balanced Scorecard eller på svenska Balanserad styrning. Det finns många skäl till att införa Balanced Scorecard i en kommunal förvaltning. På ett pedagogiskt sätt kan man visa kopplingen mellan förvaltningens vision och det dagliga handlandet.

Genom att styrkortet integreras in i den årliga planeringsprocessen kan förvaltningen övergå från en i huvudsak ekonomisk styrning till en flerdimensionell styrning där exempelvis förvaltningens kunder, medarbetare, processer och utveckling/lärande pekas ut som viktiga områden för att nå framgång.

Boken är en vägledning för kommunerna och framför allt för nämnderna och förvaltningarna för hur processen med att införa ett styrkort kan gå till. Den innehåller ett flertal praktiska exempel, bland annat hur man går till väga för att bryta ner styrkortet till individnivå – för cheferna i ett ledarkontrakt och för medarbetarna i ett medarbetarkontrakt. 76 sid, 2: a upplagan 2004.

”Med utgångspunkt i kommunernas verksamhet och hur den kan förbättras förklarar skriften på ett lättbegripligt sätt balanced scorecard (BSC).” (Svenska kommunförbundet)

”Boken är mycket genomarbetad och lättläst … med en stor mängd förklarande figurer och sammanfattningar” (Bibliotekstjänst)


 

Spaning in i framtiden - om omvärldsanalyser i kommuner


- Björn Ericsson

 

KOMMENTUS

Alla kommuner behöver spana in i framtiden. Kraven och förväntningarna på vilka tjänster som kommunerna ska tillhandahålla ökar, samtidigt som omvärlden förändras i en allt snabbare takt. De första årtiondena av 2000-talet kan komma att innebära stora och krävande omställningar för många kommuner.

I spaningen in i framtiden gäller det att i god tid upptäcka tendenser, trender samt bakomliggande drivkrafter som kan komma att påverka kommunens utveckling under kommande år. Omvärldsanalyser kan vara en inkörsport till strategiska samtal inom kommunen. I lägen där snabba förändringar sker i omvärlden kan sådana samtal öka kunskaperna om framtiden.

Det finns olika sätt att spana in i framtiden. I boken ges exempel på olika tekniker för spaningen. Bilder av tänkbara "framtider" kan stimulera den lokala samhällsdebatten, skapa insikt och handlingsberedskap i den kommunala organisationen samt leda till att nya tankar föds. 86 sid, 2003

”.. en enkel, lättillgänglig och praktisk handledning för införande av omvärldsanalyser i kommuner” (Bibliotekstjänst)

”Man får särskilt gott stöd för varför och hur man ska tänka generellt när det gäller omvärldsanalyser utifrån ett offentligt perspektiv” (handläggare vid omvärldsanalysenhet) 


 

 

Nyheter

Björn Ericssons bildspel om omvärldsanalys från Ekonomidagarna i Örebro hösten 2009.

Björn Ericsson har för sin bokAtt leda en frisk och framgångsrik organisation”, Brain Books, 2007, fått hedersomnämnande vid Årets ledarbok 2007 med motiveringen ”Boken visar på ett positivt och konstruktivt sätt hur ledare med ökad lönsamhet kan inspirera och skapa goda förutsättningar för en frisk och framgångsrik organisation”.

Stort intresse
för Björn Ericssons bok "Om att nå balans i arbetet och livet" (Brain Books). Första tryckningen blev snabbt slutsåld. Andra tryckningen i januari 2005.

Ett skräddarsytt seminarium om Balans i arbetet och livet för Ditt företag eller förvaltning? Kontakta info@temnus.se


Here the deal, I have four friends that want to order based on the quality of what I received. A matter fact, several have called to ask me if I have received the rolex replica uk yet! I gave a excuses like, It is so popular it is on back order, delayed shipping, replica watches. I have yet to tell them of the mix up with the hopes that we can come to a reasonable resolve. I am in customer service myself, so I know how a bad replica watches uk word can go a long way. In turn, I also know that a good word from a trusted friend can be influential in a positive way. I get what I paid for the rolex replica sale and your company gets a thumbs up from me for more orders. I appreciate your time, consideration and prompt response. I will look forward replica watches sale to hearing back from you.
 
TEMNUS AB, Heliosgatan 60, 120 63 Stockholm, tfn: 08 - 644 26 91, e-mail: info@temnus.se                         © TEMNUS AB 2010