Gå till startsidan Tips Länkar
 
   
Hur får jag som chef balans i arbetet och livet?

För de flesta människor i yrkesverksam ålder och då inte minst chefer har arbetet en central roll i tillvaron. Drivkrafterna för att göra en bra arbetsprestation är starka. Samtidigt ökar pressen och stressen i arbetslivet, vilket innebär att många chefer får en sämre livskvalitet. Detta har lett till att allt fler vill försöka få en balans i tillvaron. Tiden är den trånga sektorn och frågan om hur tiden används har stor betydelse. En väg att nå balans kan vara att lära sig att hantera stressen, att effektivisera det egna arbetet samt att formulera personliga utvecklingsmål .

 

Mål
Målet med seminariet är att deltagarna efter seminariet har bättre förutsättningar att uppnå en balans i tillvaron genom ett effektivare arbetssätt och fler hälsobefrämjande aktiviteter

Genomförande
Seminariet är i första hand avsett för chefer i olika organisationer. Deltagarnas kompetens tas tillvara genom att föreläsningarna varvas med gruppövningar. Seminariet är upplagt på 1 dag (alternativt 1/2 dag).

Innehåll i seminariet

* Några tankar om arbete och livet

* Arbetets drivkrafter

* Tid och tidsanvändning
- Tiden - en trång sektor
- Tidsanvändningen kan förbättras  

* Balans i tillvaron
- Krav/förväntningar contra   resurser/förmågor

* Stress och press i arbetslivet
- Stressen ökar i arbetslivet
- Stresshantering  < - Tillbaka

   

M
Faktorer som påverkar hälsan
- Livsstil
- Motion
- Kost
- Sömn

* Effektivisering av det egna arbetet
- Olika tekniker

* Personliga utvecklingsmål

* Balans i tillvaron
- Svårigheter och möjligheter
- Handlingsstrategier 

 

 


 

 

Nyheter

Björn Ericsson har för sin bok ”Att leda en frisk och framgångsrik organisation”, Brain Books, 2007, fått hedersomnämnande vid Årets ledarbok 2007 med motiveringen ”Boken visar på ett positivt och konstruktivt sätt hur ledare med ökad lönsamhet kan inspirera och skapa goda förutsättningar för en frisk och framgångsrik organisation”.

Stort intresse
för Björn Ericssons bok "Om att nå balans i arbetet och livet" (Brain Books). Första tryckningen blev snabbt slutsåld. Andra tryckningen i januari 2005.

Ett skräddarsytt seminarium om Balans i arbetet och livet för Ditt företag eller förvaltning? Kontakta info@temnus.se


 

TEMNUS AB, Heliosgatan 60, 120 63 Stockholm, tfn: 08 - 644 26 91, e-mail: info@temnus.se                         © TEMNUS AB 2009