Gå till startsidan Tips Länkar
 
   
Den friska organisationen

Den stora utmaningen för ledare på alla nivåer är att på olika sätt verka för att verksamheten bedrivs effektivt och resultatinriktat samtidigt som stor kraft läggs på att skapa en frisk organisation. Det behöver inte vara någon motsatsställning mellan hög effektivitet och en organisation med friska medarbetare. Tvärtom är det mycket som talar för att organisationer, som lyckas förena en hög effektivitet med en god arbetsmiljö, långsiktigt kan uppnå fördelar. Ett ledarskap som främjar det friska i organisationen och som motverkar stress och ohälsa på arbetsplatsen är därför något att sträva efter.

 

Mål
Målet med seminariet är att deltagarna efter seminariet förstår vilka åtgärder som krävs för att skapa den friska organisationen.

Genomförande
Seminariet är i första hand avsett för ledare i olika organisationer. Deltagarnas kompetens tas tillvara genom att föreläsningarna varvas med gruppövningar. Seminariet är upplagt på 1 dag (alternativt 1/2 dag).

 

Innehåll i seminariet

Exempel på avsnitt som ingår :


* Den nya ohälsan

* Leda sig själv och andra

- Ledaren påverkar kulturen
- Ledaren har ett dubbelt ansvar
- Ett framgångsrikt ledarskap

 

 < - Tillbaka

   

M

* Arbete och arbetsmiljö

– Arbetet – en del av en större helhet
– Att se till det friska istället för
  det sjuka

* En frisk organisation

– Vad är en frisk organisation?
– Ett hälso- och relationsorienterat   ledarskap


* Strategier för en frisk organisation

– Helhetsgrepp krävs
– Medarbetarens ansvar

 

 

 

 

 

Nyheter

Björn Ericsson har för sin bok ”Att leda en frisk och framgångsrik organisation”, Brain Books, 2007, fått hedersomnämnande vid Årets ledarbok 2007 med motiveringen ”Boken visar på ett positivt och konstruktivt sätt hur ledare med ökad lönsamhet kan inspirera och skapa goda förutsättningar för en frisk och framgångsrik organisation”.

Stort intresse
för Björn Ericssons bok "Om att nå balans i arbetet och livet" (Brain Books). Första tryckningen blev snabbt slutsåld. Andra tryckningen i januari 2005.

Ett skräddarsytt seminarium om Balans i arbetet och livet för Ditt företag eller förvaltning? Kontakta info@temnus.se


 

TEMNUS AB, Heliosgatan 60, 120 63 Stockholm, tfn: 08 - 644 26 91, e-mail: info@temnus.se                         © TEMNUS AB 2009