Gå till startsidan Tips Länkar
 
   
Från vision till beslut och handling - introduktion i Balanserad Styrning

Kraven och förväntningarna på vilka tjänster som kommunerna skall tillhandahålla växer hela tiden. En viktig förutsättning för att kunna upprätthålla en rimlig servicenivå är att den kommunala verksamheten ständigt effektiviseras. En metod för detta är Balanserad Styrning med användande av ett balanserat styrkort. Genom att styrkortet integreras in i den årliga planeringsprocessen kan förvaltningen övergå från en i huvudsak ekonomisk styrning till en flerdimensionell styrning där också exempelvis kunder, medarbetare, processer och utveckling/lärande pekas ut som viktiga områden för att nå framgång och effektivitet.

Mål
Målet med seminariet är att deltagarna (chefer och handläggare) efter seminariet förstår huvuddragen i Balanserad Styrning och metodens för- och nackdelar samt kan ta ställning till om Balanserad Styrning ska införas i förvaltningen.

Genomförande

Seminariet genomförs med deltagare från en eller flera förvaltningar i samma kommun. Deltagarnas kompetens tas tillvara genom att föreläsningarna varvas med gruppövningar. Seminariet är upplagt på 1 dag.

.

Innehåll i seminariet

Några viktiga avsnitt i seminariet:

* Metoder för att förbättra den kommunala verksamheten

-
konkurrens mellan kommuner
- olika metoder för att nå framgång
- motiv för Balanserad Styrning


* Kaplan och Nortons modell för   Balanced Scorecard

* Införande av Balanserad Styrning

– förutsättningar för införande av    Balanserad Styrning
– genomgång av de 8 stegen

 < - Tillbaka

 

    M
*Integration av styrkortet i  planeringsprocessen

– planering och uppföljning
– exempel på uppföljning

* Nedbrytning av styrkortet

– ledningsarbete och ledarkontrakt –   operativt arbete i medarbetarkontrakt


* Framgångsfaktorer för att lyckas med   Balanserad Styrning

 

 


 

 

Nyheter

Björn Ericsson har för sin bok ”Att leda en frisk och framgångsrik organisation”, Brain Books, 2007, fått hedersomnämnande vid Årets ledarbok 2007 med motiveringen ”Boken visar på ett positivt och konstruktivt sätt hur ledare med ökad lönsamhet kan inspirera och skapa goda förutsättningar för en frisk och framgångsrik organisation”.

Stort intresse
för Björn Ericssons bok "Om att nå balans i arbetet och livet" (Brain Books). Första tryckningen blev snabbt slutsåld. Andra tryckningen i januari 2005.

Ett skräddarsytt seminarium om Balans i arbetet och livet för Ditt företag eller förvaltning? Kontakta info@temnus.se


 

TEMNUS AB, Heliosgatan 60, 120 63 Stockholm, tfn: 08 - 644 26 91, e-mail: info@temnus.se                         © TEMNUS AB 2009