Gå till startsidan Tips Länkar
 
   
Förvaltningschefen i centrum

En förvaltningschef i en kommun eller i ett landsting har vanligen ett krävande men samtidigt ett utvecklande och intressant arbete. Tiden är en knapp resurs och det krävs genomtänkta prioriteringar för att kunna använda tiden effektivt. Kraven på förvaltningscheferna ökar t ex att kunna se till helheten och kunna kommunicera med chefer och medarbetare och den omgivande miljön. Olika typer av konflikter skall kunna hanteras och verksamheten skall bedrivas effektivt. För att klara dessa ökade krav krävs en fortlöpande kompetensutveckling och genomtänkta strategier.

Mål
Målet med seminariet är att förvaltningschefen efter seminariet skall ha ökad förståelse för kraven och förväntningarna på henne/honom och ha en bättre förmåga att hantera sin arbetssituation.

Genomförande

Seminariet genomförs för förvaltningschefer från en och samma kommun. Tanken är att både den kompetens som finns hos seminarieledningen och hos deltagarna skall tas tillvara. Därför varvas föreläsningarna med gruppövningar. Seminariet är upplagt på en dag.

.

Innehåll i seminariet
Exempel på avsnitt:

*Krav och förväntningar på  förvaltningschefen

*Förvaltningschefens olika roller
– chef och ledare
– ordförande i ledningsgruppen
– drivande i utvecklingsfrågor
– ekonomiskt ansvar
– omvärldsbevakare


< - Tillbaka

 

    M
*Förvaltningschefen och den omgivande  miljön
– fackliga systemet
– politiska systemet
– massmedia

*Förvaltningschefen och den  psykosociala arbetsmiljön

– egen arbetssituation
– underställda chefers och övriga    medarbetares arbetssituation
– stress och press
– förbättringstekniker

 


 

 

Nyheter

Björn Ericsson har för sin bok ”Att leda en frisk och framgångsrik organisation”, Brain Books, 2007, fått hedersomnämnande vid Årets ledarbok 2007 med motiveringen ”Boken visar på ett positivt och konstruktivt sätt hur ledare med ökad lönsamhet kan inspirera och skapa goda förutsättningar för en frisk och framgångsrik organisation”.

Stort intresse
för Björn Ericssons bok "Om att nå balans i arbetet och livet" (Brain Books). Första tryckningen blev snabbt slutsåld. Andra tryckningen i januari 2005.

Ett skräddarsytt seminarium om Balans i arbetet och livet för Ditt företag eller förvaltning? Kontakta info@temnus.se


 

TEMNUS AB, Heliosgatan 60, 120 63 Stockholm, tfn: 08 - 644 26 91, e-mail: info@temnus.se                         © TEMNUS AB 2009