Gå till startsidan Tips Länkar
 
   
Att arbeta i en ledningsgrupp

De flesta förvaltningar har en ledningsgrupp. Ledningsgruppen är förvaltningens viktigaste organ för att styra och samordna förvaltningen. Samtidigt har ledningsgruppen en viktig roll för alla medlemmar i gruppen som bl a ett aktivt forum för idékläckning och problemlösning samt för att åstadkomma ett bra arbetsklimat inom förvaltningen. Därför är det angeläget att det finns tydliga mål för gruppens arbete samt klara spelregler för gruppens roll och arbetsformer.

Mål
Målet med seminariet är att medlemmarna i ledningsgruppen efter seminariet skall ha en ökad kompetens i att arbeta i en ledningsgrupp och en ökad förståelse för vad som krävs för att formera en effektiv ledningsgrupp.

Genomförande
Seminariet genomförs med alla medlemmar i ledningsgruppen. Tanken är att den kompetens som finns i gruppen och hos seminarieledningen ska tas tillvara. I seminariet ingår därför en enkät som skall fyllas i av varje medlem i gruppen .

Vidare genomförs några gruppövningar.

.

Innehåll i seminariet
- Viktiga inslag i ledningsarbetet
- Ledningsgruppen - navet i   förvaltningens verksamhet -Mål för   ledningsgruppen
- Viktiga faktorer för att få hög   effektivitet i ledningsgruppen
- Ledare för en ledningsgrupp -   framgångsrika strategier
- Medlem av en ledningsgrupp -   framgångsrika strategier

< - Tillbaka

 

    - Kännetecken för en väl fungerande   ledningsgrupp
- Motiv för att fatta beslut i en   ledningsgrupp
- Ledningsgruppens utveckling - från   avrapportering till strategisk ledning
- Handlingsplan för ledningsgruppens   utveckling


 

 

Nyheter

Björn Ericsson har för sin bok ”Att leda en frisk och framgångsrik organisation”, Brain Books, 2007, fått hedersomnämnande vid Årets ledarbok 2007 med motiveringen ”Boken visar på ett positivt och konstruktivt sätt hur ledare med ökad lönsamhet kan inspirera och skapa goda förutsättningar för en frisk och framgångsrik organisation”.

Stort intresse
för Björn Ericssons bok "Om att nå balans i arbetet och livet" (Brain Books). Första tryckningen blev snabbt slutsåld. Andra tryckningen i januari 2005.

Ett skräddarsytt seminarium om Balans i arbetet och livet för Ditt företag eller förvaltning? Kontakta info@temnus.se


 

TEMNUS AB, Heliosgatan 60, 120 63 Stockholm, tfn: 08 - 644 26 91, e-mail: info@temnus.se                         © TEMNUS AB 2009