Gå till startsidan Tips Länkar
 
   
Chef i kommunal verksamhet

Kraven på cheferna ökar i alla organisationer. Tiden är en knapp resurs och det krävs genomtänkta prioriteringar för att utnyttja tiden effektivt. Dessa prioriteringar bör bygga på en kunskap och medvetenhet om vilka områden som är av avgörande betydelse för att nå framgång och effektivitet. För att kunna fungera som chef i en politiskt styrd organisation krävs dessutom en kunskap om och förståelse för hur politiska beslut påverkar den kommunala verksamheten. Chefen bör också ha förståelse för egen och underställd personals arbetssituation .

Mål
Målet med seminariet är att chefen efter seminariet skall ha en ökad förmåga att hantera den egna arbetssituationen.

Genomförande
Seminariet är avsett för chefer på mellan- och högre nivå i kommuner och landsting. Tanken är att både den kompetens som finns hos seminarieledningen och deltagarna skall tas till vara. Därför varvas föreläsningarna med gruppövningar. Seminariet är upplagt på en dag.

.

Innehåll i seminariet

* Krav och förväntningar på chefer

* Att arbeta i en politiskt styrd   organisation
– kommunala särarten
– ledarskapets villkor

* Chefens olika roller
– chef och ledare
– drivande i utvecklingsfrågor
– ekonomiskt ansvar
– ansvar för verksamhet och personal
– omvärldsbevakare

* Metoder för att förbättra    verksamheten
< - Tillbaka

 

    * Hur jag blir en effektiv chef
– den egna effektiviteten
– samverkan med andra chefer

* Chefen och den psykosociala arbets-    miljön
– egen arbetssituation
– medarbetarnas arbetssituation
– stress och press
– förbättringstekniker


 

 

Nyheter

Björn Ericsson har för sin bok ”Att leda en frisk och framgångsrik organisation”, Brain Books, 2007, fått hedersomnämnande vid Årets ledarbok 2007 med motiveringen ”Boken visar på ett positivt och konstruktivt sätt hur ledare med ökad lönsamhet kan inspirera och skapa goda förutsättningar för en frisk och framgångsrik organisation”.

Stort intresse
för Björn Ericssons bok "Om att nå balans i arbetet och livet" (Brain Books). Första tryckningen blev snabbt slutsåld. Andra tryckningen i januari 2005.

Ett skräddarsytt seminarium om Balans i arbetet och livet för Ditt företag eller förvaltning? Kontakta info@temnus.se


 

TEMNUS AB, Heliosgatan 60, 120 63 Stockholm, tfn: 08 - 644 26 91, e-mail: info@temnus.se                         © TEMNUS AB 2009