Gå till startsidan Tips Länkar
 
   
Handlingsberedskap inför framtiden - introduktion till omvärldsanalys

Förändringarna i omvärlden sker allt snabbare samtidigt som osäkerheten inför framtiden blir allt större. Kommunerna behöver därför regelbundet studera och analysera skeendet i omvärlden och på olika sätt försöka spana in i framtiden. Konkurrensen om arbetstillfällen och invånare ökar mellan kommunerna. I processen med att ta fram en omvärldsanalys får deltagarna ett ökat medvetande om vilka faktorer som på sikt är avgörande för kommunens och den enskilda förvaltningens utveckling. På detta sätt fås en ökad insikt och handlingsberedskap inför framtiden samt ett bättre underlag för kommande beslut .

Mål
Målet med seminariet är att deltagarna efter seminariet har en ökad kunskap om hur omvärldsanalyser kan göras i en kommun samt motiven till varför sådana analyser görs.

Genomförande
Seminariet genomförs med deltagare (chefer och handläggare) från en kommun. Deltagarnas kompetens tas till vara genom att föreläsningarna varvas med gruppövningar. Seminariet är upplagt på en dag.

.

Innehåll i seminariet

*Allmänt om omvärldsanalys
– Uppgift för ledningen
– Historiskt arv påverkar
– Omvärldsbevakning respektive    omvärldsanalys

*Kommunens behov av omvärldsanalys – ”Territoriet" respektive "apparaten"

* Modell för omvärldsanalyser
– Externa och interna faktorer
– Scenarier
– Koppling till planeringsprocessen
< - Tillbaka

 

    * Övergripande externa    omvärldsfaktorer för kommunen

* Hur andra kommuner arbetar med   omvärldsanalys

* Fortsatt arbete med omvärldsanalys
– Motiv för att införa omvärldsanalyser – Förutsättningar för ett lyckat   införande


 

 

Nyheter

Björn Ericsson har för sin bok ”Att leda en frisk och framgångsrik organisation”, Brain Books, 2007, fått hedersomnämnande vid Årets ledarbok 2007 med motiveringen ”Boken visar på ett positivt och konstruktivt sätt hur ledare med ökad lönsamhet kan inspirera och skapa goda förutsättningar för en frisk och framgångsrik organisation”.

Stort intresse
för Björn Ericssons bok "Om att nå balans i arbetet och livet" (Brain Books). Första tryckningen blev snabbt slutsåld. Andra tryckningen i januari 2005.

Ett skräddarsytt seminarium om Balans i arbetet och livet för Ditt företag eller förvaltning? Kontakta info@temnus.se


 

TEMNUS AB, Heliosgatan 60, 120 63 Stockholm, tfn: 08 - 644 26 91, e-mail: info@temnus.se                         © TEMNUS AB 2009