Gå till startsidan Tips Länkar
 
   
Handlingsberedskap inför framtiden - komma igång med omvärldsanalyser i en kommun

Förändringarna i omvärlden sker allt snabbare samtidigt som osäkerheten inför framtiden blir allt större. Kommunerna behöver därför regelbundet studera och analysera skeendet i omvärlden och på olika sätt försöka spana in i framtiden. Flertalet kommuner i Sverige har en minskande befolkning och konkurrensen om arbetstillfällen och invånare ökar. I processen med att ta fram en omvärldsanalys får deltagarna ett ökat medvetande om vilka faktorer som på sikt är avgörande för kommunens och den enskilda förvaltningens utveckling. På detta sätt fås en ökad insikt och handlingsberedskap inför framtiden samt ett bättre underlag för kommande beslut.

Mål
Målet med seminarieserien är att få igång en process i en kommun, som innebär att omvärldsanalyser görs varje år som en integrerad del i planeringsprocessen.

Genomförande
Tre heldagsseminarier genomförs under loppet av ett halvt år. Mellan seminarium 1 och 2 samt mellan 2 och 3 genomförs vissa aktiviteter i den egna kommunen. Deltagare i seminarierna är förvaltningschefer, centrala stabschefer och eventuellt ledande politiker.

.

Innehåll i seminariet
Exempel på avsnitt som ingår i de olika seminarierna:

Seminarium 1

 • Allmänt om omvärldsanalys
 • Kommunens behov av omvärldsanalys
 • Modell för omvärldsanalyser
 • Övergripande externa omvärldsfaktorer för kommunen
 • Det fortsatta arbetet med omvärldsanalyser

< - Tillbaka

 

   

Seminarium 2

 • Uppsummering av seminarium 1
 • Redovisning av förutsättningar för omvärldsanalysen
 • Hur andra kommuner arbetar med omvärldsanalyser
 • Väsentliga händelser år 200X - externt och internt
 • Trender och tendenser år 200X
 • Externa omvärldsfaktorer - nedbrytning på delområden
 • Det fortsatta arbetet med omvärldsanalyser

 

Seminarium 3

 • Uppsummering av seminarium 2
 • Tekniken med framtidsbilder
 • Framtagande av framtidsbilder för kommunen
 • Omvärldsfaktorernas bedömda påverkan på kommunens verksamhet
 • Strategier och förslag till åtgärder för att nå den önskade framtidsbilden
 • Kommunens fortsatta arbete med omvärldsanalyser


 

 

Nyheter

Björn Ericsson har för sin bok ”Att leda en frisk och framgångsrik organisation”, Brain Books, 2007, fått hedersomnämnande vid Årets ledarbok 2007 med motiveringen ”Boken visar på ett positivt och konstruktivt sätt hur ledare med ökad lönsamhet kan inspirera och skapa goda förutsättningar för en frisk och framgångsrik organisation”.

Stort intresse
för Björn Ericssons bok "Om att nå balans i arbetet och livet" (Brain Books). Första tryckningen blev snabbt slutsåld. Andra tryckningen i januari 2005.

Ett skräddarsytt seminarium om Balans i arbetet och livet för Ditt företag eller förvaltning? Kontakta info@temnus.se


 

TEMNUS AB, Heliosgatan 60, 120 63 Stockholm, tfn: 08 - 644 26 91, e-mail: info@temnus.se                         © TEMNUS AB 2009