Gå till startsidan Tips Länkar
 
 

 

Vår ledningsgrupp fungerar inte bra. Vi har inga tydliga mål och inga klara spelregler för våra möten. Det är för många rapporter om vad som händer på enheterna och för få diskussioner om framtiden. Vad att göra?

TEMNUS kan hålla ett heldagsseminarium med ledningsgruppen med gruppövningar. Innan seminariet görs en enkät till medlemmarna för att ta reda på vilka frågor som är viktigast att ta itu med.

Många av våra medarbetare arbetar för mycket och det finns risk för deras hälsa. Stämningen på vår enhet är inte alltid på topp och vi står inför stora förändringar. Hur ska vi förbättra våra möjligheter att klara morgondagens utmaningar?

TEMNUS kan hålla ett heldagsseminarium om den ”Friska organisationen” och redovisa de framgångsvägar som finns t ex en förändrad kultur och ett hälso- och relationsorienterat ledarskap.

Många medarbetare behöver hjälp med att få en bättre balans mellan arbetet, familjen och den egna fritiden. Ledningen vill stödja personalen i deras ambition att få en bättre balans i tillvaron.

TEMNUS kan ordna ett seminarium om balans i arbetet och livet med en genomgång av balansmodellen och tips om framgångsvägar att nå en uthållig balans mellan arbetet och övriga livet.

Flera av våra ledare arbetar för mycket och får inte den nödvändiga återhämtningen. Många är småbarnsföräldrar och har ont om egen fritid och motionerar för lite. Vi är oroliga för att de inte lever ett uthålligt liv.

TEMNUS kan ordna ett seminarium hur ledaren kan få balans i arbetet och livet. Ledarens drivkrafter i arbetslivet gås igenom och ett antal framgångsvägar för att få en bättre balans i tillvaron. Målet är ett uthålligt ledarskap.

Det finns planer på att införa balanserad styrning (balanced scorecard) i vår förvaltning men vi vet inte hur vi ska komma igång. Vi vill ha en flerdimensionell styrning – det räcker inte att enbart styra på ekonomiska mål.

TEMNUS kan hålla ett seminarium om grunderna med balanserad styrning och ge tips om hur ett projekt startas upp.

Omvärlden blir alltmer turbulent. Vi inser att vi behöver utforska framtiden genom en process med omvärldsanalyser. Detta är helt nödvändigt för att vi ska kunna hantera förändringar och osäkerhet i ett framtidsperspektiv. Hur ska vi komma igång?

TEMNUS kan ordna ett seminarium för ledningsgruppen där grunderna för omvärldsanalysen gås igenom och vad man bör tänka på innan ett projekt etableras.


 

 

Nyheter

Björn Ericssons bildspel om omvärldsanalys från Ekonomidagarna i Örebro hösten 2009.

Björn Ericsson har för sin bokAtt leda en frisk och framgångsrik organisation”, Brain Books, 2007, fått hedersomnämnande vid Årets ledarbok 2007 med motiveringen ”Boken visar på ett positivt och konstruktivt sätt hur ledare med ökad lönsamhet kan inspirera och skapa goda förutsättningar för en frisk och framgångsrik organisation”.

Stort intresse
för Björn Ericssons bok "Om att nå balans i arbetet och livet" (Brain Books). Första tryckningen blev snabbt slutsåld. Andra tryckningen i januari 2005.

Ett skräddarsytt seminarium om Balans i arbetet och livet för Ditt företag eller förvaltning? Kontakta info@temnus.se


 
TEMNUS AB, Heliosgatan 60, 120 63 Stockholm, tfn: 08 - 644 26 91, e-mail: info@temnus.se                         © TEMNUS AB 2010